Workshop

Moscow Pre-Finals ACM ICPC Workshop 2017, hosted by MIPT.

@Vsponsorname1
@Vsponsorname2
@Vsponsorname3
@Vsponsorname4
@Vsponsorname5
 

Match Score:
MIPT
26
3820:00
:
24
2688:00
NEERC-Nord

NAIPC-2017, GP of America

Last success: 04:59:03, [onsite] Moscow IPT: Jinotega (Semenov, Smirnov, Zhuk), problem D
Last submit: 04:59:03, [onsite] Moscow IPT: Jinotega (Semenov, Smirnov, Zhuk), problem D

PlaceTeam nameA
8/14
B
2/26
C
8/11
D
5/11
E
5/13
F
1/1
G
6/11
H
4/7
I
0/0
J
8/9
K
3/6
TotalTimeDirtSE
1.
SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov)
+
0:19
+1
1:50
+
1:08
+
1:58
+
0:47
+
3:42
+
1:38
+
2:41
-
+
0:06
+
3:28
1010779%0.38
2.
Moscow IPT: Jinotega (Semenov, Smirnov, Zhuk)
+2
0:44
+6
4:58
+
1:27
+4
5:00
+
1:23
-
+1
2:10
+
3:13
-
+
0:12
+
2:31
9155859%0.32
3.
Moscow IPT: Fire Ferrets (Stepanov, Sergunin, Kalinichenko)
+
0:48
-
+
1:23
+1
4:26
+3
2:12
-
+2
2:51
+
3:50
-
+
0:11
-2
4:59
7106146%0.21
4.
SPb SU: Base (Pyshkin, Sayranov, Ershov)
+
0:23
-13
4:57
+1
1:24
-
+1
2:21
-
+
0:51
-
-
+
0:09
+1
4:01
660933%0.21
5.
Moscow IPT: Cryptozoology (Golovanov, Ostanin, Uvarov)
+2
0:43
-4
4:32
+
1:31
+
3:19
+2
3:22
-
-
+
3:10
-
+1
0:10
-
683545%0.21
6.
Petrozavodsk SU+ 1 (Starkov, Ermishin, Makarov)
+
0:42
-
+
4:57
+1
3:45
-2
4:59
-
+
1:57
-
-
+
0:08
-
570916%0.12
7.
Moscow IPT: Amethysts (Proskurin, Belykh, Popovkin)
+
0:25
-
+2
1:49
-
-
-
+1
2:37
-3
4:29
-
+
0:15
-
436642%0.06
8.
SPb AU: Bandity (Zhidkov, Stepanov, Zuev)
+2
1:56
-
+
2:08
-
-
-
-1
4:59
-
-
+
0:09
-
329340%0.00
Submits sent:14261111131117096109
Accepted:8
(57%)
2
(7%)
8
(72%)
5
(45%)
5
(38%)
1
(100%)
6
(54%)
4
(57%)
0
(0%)
8
(88%)
3
(50%)
50
(45%)
Dirt:6
(42%)
7
(77%)
3
(27%)
6
(54%)
6
(54%)
0
(0%)
4
(40%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(11%)
1
(25%)
34
(40%)