Workshop

Moscow Pre-Finals ACM ICPC Workshop 2017, hosted by MIPT.

@Vsponsorname1
@Vsponsorname2
@Vsponsorname3
@Vsponsorname4
@Vsponsorname5
 

Match Score:
Eastern Europe
19
2827:00
:
19
2658:00
NEERC-UralSib

NAIPC-2017, GP of America

Last success: 04:53:17, [onsite] Belarusian SUIR 2 (Sobal, Volchek, Vistyazh), problem H
Last Submit: 04:59:57, [onsite] Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov), problem B

PlaceTeam nameA
8/22
B
1/15
C
8/10
D
5/11
E
1/27
F
0/0
G
4/7
H
3/4
I
0/0
J
8/9
K
0/4
TotalTimeDirtSE
1.
Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov)
+1
0:55
-11
5:00
+
2:25
+1
1:39
+2
3:09
-
+1
1:41
+
3:46
-
+
0:14
-
792941%0.34
2.
Belarusian SUIR 2 (Sobal, Volchek, Vistyazh)
+1
1:32
-
+
2:25
+2
3:55
-
-
+
2:26
+1
4:54
-
+
0:06
-
699840%0.25
3.
Ural FU: Charmander (Leskov, Borozdin, Kungurtsev)
+
0:59
+3
4:14
+1
2:15
-
-
-
+2
2:02
-
-
+
0:08
-
569854%0.28
4.
Uzhgorod NU: push --force (Zadorozhnii, Rubanenko, Melnyk)
+3
1:40
-
+
3:46
+
4:18
-20
5:00
-
+
4:48
-
-
+1
0:12
-
596444%0.17
5.
Lviv NU: Algotesters (Radyuk, Makar, Savitskyi)
+1
0:52
-
+
1:04
-
-
-
-
+
4:09
-
+
0:10
-4
5:00
439520%0.16
6.
Yerevan SU 1 (Sahakyan, Harutyunyan, Mamikonyan)
+
0:34
-
+
1:41
+3
4:22
-3
4:58
-
-
-
-
+
0:13
-
447042%0.09
7.
Tomsk PU (Golub, Kuzivanov, Vetrov)
+5
2:40
-
+
2:51
+
4:22
-1
4:45
-
-
-
-
+
0:12
-
470555%0.09
8.
Novosibirsk SU 1 (Vishnevskii, Viktorov, Smirnov)
+3
1:15
-
+1
2:42
-
-
-
-
-
-
+
0:09
-
332657%0.00
Submits sent:2215101127074094109
Accepted:8
(36%)
1
(6%)
8
(80%)
5
(45%)
1
(3%)
0
(0%)
4
(57%)
3
(75%)
0
(0%)
8
(88%)
0
(0%)
38
(34%)
Dirt:14
(63%)
3
(75%)
2
(20%)
6
(54%)
2
(66%)
0
(0%)
3
(42%)
1
(25%)
0
(0%)
1
(11%)
0
(0%)
32
(45%)