Workshop

Moscow Pre-Finals ACM ICPC Workshop 2017, hosted by MIPT.

@Vsponsorname1
@Vsponsorname2
@Vsponsorname3
@Vsponsorname4
@Vsponsorname5
 

Match Score:
NEERC-UralSib
15
2854:00
:
24
3915:00
NEERC-Nord

Day 3 Div A: Korean Selection 1

Last success: 04:56:08, [onsite] Ural FU: Charmander (Leskov, Borozdin, Kungurtsev), problem A
Last Submit: 04:59:56, [onsite] Novosibirsk SU 1 (Vishnevskii, Viktorov, Smirnov), problem E

PlaceTeam nameA
4/20
B
0/0
C
7/11
D
1/2
E
7/10
F
3/5
G
0/0
H
2/2
I
2/9
J
5/21
K
1/2
L
6/14
M
1/4
TotalTimeDirtSE
1.
SPb SU: Base (Pyshkin, Sayranov, Ershov)
+
3:59
-
+
0:16
-
+
1:46
+1
4:55
-
+
4:24
+1
2:41
+1
0:51
-
+
1:57
+2
3:30
9155935%0.49
2.
SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov)
+1
4:23
-
+
1:02
-
+
1:39
-1
5:00
-
+
3:21
+1
2:30
+2
1:03
+1
2:42
+1
0:40
-
8116042%0.47
3.
Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov)
+10
4:29
-
+1
0:38
+1
4:37
+
1:24
-
-
-
-5
5:00
+1
1:42
-
+
2:48
-
6119868%0.38
4.
Petrozavodsk SU+ 1 (Starkov, Ermishin, Makarov)
-4
5:00
-
+1
1:05
-
+1
2:23
+
3:52
-
-
-
+3
3:44
-
+
2:37
-
592150%0.30
5.
Ural FU: Charmander (Leskov, Borozdin, Kungurtsev)
+1
4:57
-
-
-
+
2:32
-
-
-
-
+1
4:25
-
+
2:04
-
487833%0.31
6.
Tomsk PU (Golub, Kuzivanov, Vetrov)
-
-
+
1:05
-
+
3:54
+
1:37
-
-
-
-5
3:12
-
-2
4:42
-1
4:57
33960%0.29
7.
SPb AU: Bandity (Zhidkov, Stepanov, Zuev)
-
-
+
2:02
-
+
2:33
-
-
-
-
-3
4:30
-
-3
4:59
-
22750%0.12
8.
Novosibirsk SU 1 (Vishnevskii, Viktorov, Smirnov)
-
-
+2
0:55
-
-2
5:00
-
-
-
-
-
-
+2
4:07
-
238266%0.19
Submits sent:200112105029212144100
Accepted:4
(20%)
0
(0%)
7
(63%)
1
(50%)
7
(70%)
3
(60%)
0
(0%)
2
(100%)
2
(22%)
5
(23%)
1
(50%)
6
(42%)
1
(25%)
39
(39%)
Dirt:12
(75%)
0
(0%)
4
(36%)
1
(50%)
1
(12%)
1
(25%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(50%)
8
(61%)
1
(50%)
3
(33%)
2
(66%)
35
(47%)