Workshop

Moscow Pre-Finals ACM ICPC Workshop 2017, hosted by MIPT.

@Vsponsorname1
@Vsponsorname2
@Vsponsorname3
@Vsponsorname4
@Vsponsorname5
 

Match Score:
NEERC-Nord
36
5657:00
:
27
4193:00
Eastern Europe

Latin America based selection

Last success: 04:58:52, [onsite] Petrozavodsk SU+ 1 (Starkov, Ermishin, Makarov), problem G
Last Submit: 04:59:45, [onsite] Belarusian SUIR 2 (Sobal, Volchek, Vistyazh), problem K

PlaceTeam nameA
2/3
B
8/10
C
8/8
D
0/1
E
8/26
F
2/5
G
6/11
H
6/12
I
2/4
J
8/10
K
4/21
L
1/3
M
8/13
TotalTimeDirtSE
1.
SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov)
+
2:13
+
0:58
+
1:32
-1
3:52
+
3:11
+2
4:08
+
1:06
+1
1:29
+1
4:36
+
0:51
+
2:09
+
4:50
+
0:22
12172525%0.34
2.
SPb SU: Base (Pyshkin, Sayranov, Ershov)
+1
3:54
+
0:59
+
1:59
-
+2
1:37
+1
1:44
+
2:47
+2
3:07
+1
4:40
+1
0:37
+1
3:36
-1
4:58
+1
0:24
11172447%0.30
3.
Belarusian SUIR 2 (Sobal, Volchek, Vistyazh)
-
+
1:24
+
1:03
-
+2
4:05
-
+
3:41
+
2:15
-
+
0:41
-1
5:00
-
+
0:32
786122%0.07
4.
Lviv NU: Algotesters (Radyuk, Makar, Savitskyi)
-
+
1:23
+
1:34
-
+1
2:17
-
+
3:36
+2
4:21
-
+
0:41
-
-
+
0:47
793930%0.07
5.
SPb AU: Bandity (Zhidkov, Stepanov, Zuev)
-
+1
0:30
+
1:52
-
+6
4:19
-
+
3:38
+1
4:38
-
+
0:17
-
-
+
1:09
7114353%0.07
6.
Yerevan SU 1 (Sahakyan, Harutyunyan, Mamikonyan)
-
+
0:40
+
3:25
-
+1
4:54
-
-
+
2:52
-
+1
2:05
+14
4:51
-
+1
1:24
7155170%0.11
7.
Uzhgorod NU: push --force (Zadorozhnii, Rubanenko, Melnyk)
-
+
0:52
+
3:55
-
+2
2:48
-
-5
5:00
-
-
+
0:16
+1
4:19
-1
4:29
+1
0:32
684240%0.08
8.
Petrozavodsk SU+ 1 (Starkov, Ermishin, Makarov)
-
+1
1:15
+
2:46
-
+4
3:47
-
+
4:59
-
-
+
0:42
-
-
+2
1:56
6106553%0.04
Submits sent:31081265111241021313127
Accepted:2
(66%)
8
(80%)
8
(100%)
0
(0%)
8
(30%)
2
(40%)
6
(54%)
6
(50%)
2
(50%)
8
(80%)
4
(19%)
1
(33%)
8
(61%)
63
(49%)
Dirt:1
(33%)
2
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
18
(69%)
3
(60%)
0
(0%)
6
(50%)
2
(50%)
2
(20%)
16
(80%)
0
(0%)
5
(38%)
55
(46%)